Delkrystallinsk plast

Betegnelsen krystallinsk dækker over plasttyper, hvor molekylerne er ordnet i et tredimensionalt gitter med størst mulig regelmæssighed. Et materiale er krystallinsk, når dets atomer eller molekyler er ordnet i et tredimensionalt gitter med størst mulig regelmæssighed. Delkrystallinsk , hårdt, stærkt og relativt stift. Stivheden falder lidt ved optagelse af fugt fra luften og materialet bliver derved meget sejt.

Meget gode slid og friktionsegenskaber.

Rimelig høj anvendelsestemperatur. Velegnet til tekniske emner som tandhjul, lejer, ruller, mekanisk belastede maskindele. Det er to hovedkategorier av plast : termoplast og herdeplast.

Polyamid fremstilles i . Termoplast kjennetegnes ved at den kan formes på nytt ved å varmes opp, mens herdeplast får endelig form når plasten er herdet. All plast er organisk og inneholder karbon. For eksempel er plasten polyeten bygd opp av enheter (monomerer) av molekylet eten .

E-modulkurve for en delkrystallinsk plast. Temperaturens innvirkning på strekkstyrken. Tf = flytetemperatur, den temperaturen da vi kan bearbeide materialet plastisk.

E- modulkurve for en delkrystallinsk plast. Det er bare de amorfe områdene som har glasstemperatur, Tg. Krystallittene har et smeltepunkt, Tm, som ligger høyere enn.

PBT er et delkrystallinsk termoplast, som mest bruges til mekaniske konstruktioner på grund af dets gode mekaniske, termiske og elektriske egenskaber. Hvid silicone kan anvendes til fugning mellem metal, plast og træ, fugning af karme mod mur, betonelementer og murværk samt i industrien. PEHD er en delkrystallinsk uigennemsigtigt termoplast, som har en god bestandighed over for mange kemikalier og fugt. PE har en høj kærvslagstyrke.

POM materiale, almindeligt kaldet Acetal (kemisk kendt som polyoxymethylen), ekstruderes af Ensinger i plader, emnerør og stænger til bearbejdning. POM plast er en delkrystallinsk termoplast med høj mekanisk styrke og stivhed. Acetal polymer har gode glidegenskaber og optimal slidbestandighed samt lav . Termoplast er en fællesbetegnelse for plasttyper, der kan formes ved opvarmning , og som igen bliver faste ved nedkøling.

Opvarmningen og nedkølingen kan gentages mange gange.

Termoplast kan inddeles i amorf og delkrystallinsk plast afhængig af plastens molekylestruktur. Herudover besidder termoplast forskellige. Til produktion af plast skal der bruges nafta og gas. De monomere, der udvindes af olien ved en cracking-proces er f. PET leveres både som et amorf transparent og et delkrystallinsk materiale. Gode optiske egenskaber.

Ringe UV bestandighed for visse typer. PETG kan desuden koldbukkes op til. C, og er derfor en vanskeligere plast at varmeforme.

Elektriske egenskaber: PET og PBT har ensartede elektriske egenskaber over et bredt temperatur- og fugtighedsområde. Plast , kunststof (eng. plastic anglicisme plastik) er en betegnelse for en række materialer, almindeligvis baseret på mineralolie fra undergrunden (råolie). Råproduktet blandes med forskellige stoffer alt efter hvilke egenskaber materialet skal have, bl. Strukturformel: PET- plast.

Materialebeskrivelse: PET er et delkrystallinsk termoplastisk materiale, med en hvidlig til farveløs egenfarve og en densitet på ca. PET har en glasovergangstemperatur Tg på ca. Amorfe thermoplast er f. Termoplast er altså plast med enkle eller sammenhæn- gende trådmolekyler (makro-molekyler), som er arran-. Ukorrekt indløbsplacering : delkrystallinsk plastmateriale og især fiberarmerede kvaliteter kan få reducerede mekaniske egenskaber m. Serie: Top ti listen over problemer ved sprøjtestøbning : ;.