Droneflyvning regler

De væsentligste regler omhandler grundlæggende privat eller erhvervsmæssig droneflyvning samt droneflyvning indenfor eller udenfor bymæssigt område, hvor det især er vigtigt at kende de gældende afstandsmæssige restriktioner. App og website skal ses som et supplement til droneregler. Husk at orientere dig her inden du flyver med din drone.

Der er ikke længere et krav om, at virksomheden, der er ansvarlig for flyvning med droner, skal godkendes til droneflyvning. De nye regler for privates flyvning med droner uden for byerne er netop blevet offentliggjort af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Indtil nu har der været klare regler for, hvordan professionelle droneførere skal uddannes, før de må sende en drone i luften i bymæssig bebyggelse. Nu er det så de privates . Her får du overblik over de nye regler. De nye droneregler får en kaotisk start i næste uge, men de bliver budt velkommen af dansk dronevirksomhed.

Læs her, hvad du kan forvente. De to overordnede forholdsregler for droneflyvning. De to nedenstående regler , er de vigtigste og man bør derfor altid have disse i baghovedet, når man flyver med sin drone.

Disse regler hænger godt sammen, eftersom du . Her er de nye – skærpede – regler for droneflyvning. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker med den nye bekendtgørelse at sikre, at droneflyvning ikke generer privatlivets fre ligesom de sigter efter at øge de sikkerhedsmæssige hensyn omkring droneflyvning. Reglerne træder i kraft fra 1. Nu kommer der nye og skrappere regler for droneflyvning. Hobby-droneflyvere skal fra på lørdag bestå en test, før de må flyve med droner.

Betegnelsen “drone” dækker i denne sammenhæng over alle ubemandede fly. Altså modelfly, modelhelikoptere, quadcoptere, m. Vejer dronen mere end kg, er dronen omfattet af et andet regelsæt. Den gode nyhed er, at alle . Klare regler for flyvning med droner. En af reglerne er, at man både . Som konsekvens heraf indførte Folketinget den 1. Du skal også tage hensyn til privatlivets fre så droneflyvning ved fx beboelsesejendomme, skovløberhuse, naturskoler, sommerhusområder, campingpladser og andre bebyggede områder i naturen er typisk forbudt.

Der er særlige regler for områder med flyveforbud.

Droneflyvningen må ikke ødelægge noget, og du skal. LUFTFART: Trafikstyrelsen og Naviair lancerer ny hjemmeside, droneregler. I dag er der ingen regler , der forhindrer droneflyvning ved indendørs koncerter og sportsbegivenheder.

Vi frygter, at en drone en dag vil forårsage et flystyrt. Det bliver ændret med ny dronelov, der dog også kan spænde ben for modelflyvningsstævner. Undgå at få en bøde – se, hvor du må flyve med din nye drone eller multikopter. Gratis infografik til pressebrug, hvis du linker til siden.

Overflyvning af tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser er ikke tilladt. Har du spørgsmål til regler om droneflyvning , skal du kontakte Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Droner skal vige for alle bemandede fly.

Mange er begyndt at flyve med droner i Danmark, men kun få kender reglerne. Du kan på denne side finde lidt om reglerne med droneflyvning. Du skal være opmærksom på at reglerne for droneflyvning ikke er entydige.

Der er regler for selve flyvningen, og så er der regler for at filme og tage billeder, som . Flyvning må ikke finde ste medmindre der er tegnet ansvarsforsikring. Tjek altid med dit forsikringsselskab, om du er dækket ved evt. Mikrodroner (mindre end 2g) Det nye lovforslag åbner mulighed for at transport og bygningsministeren kan udstede særlige lempelige regler for mikrodroner.