Eftersyn af løftegrej

Lovgivningen stiller en række krav til eftersyn af materiel, der kan udgøre en risiko for mennesker eller omgivelser. Det kan fx være presser til bearbejdning af jern, trykbærende udstyr, løfte- og hejseredskaber, elevatorer samt transportredskaber. Arbejdstilsynet stiller krav om, at kraner løfte- og anhugningsgrej skal testes og kontrolleres af sagkyndige mindst én gang hver 12. Vi udfører lovpligtige eftersyn efter arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.

Ethvert eftersyn afsluttes me at alt godkendt løftegrej forsynes med eftersynsmærkater,. De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn el- ler særlige krav til eftersyn er.

Service- og kontroleftersyn af dit løftegrej , personligt faldsikringsudstyr samt krananlæg. Vi har derfor gjort det let og billigt for dig både at få foretaget dine eftersyn , samt at huske hvornår det igen er tid. Vi klarer nemlig det hele for dig! Vi er godkendt til at foretage alle typer af eftersyn på alt fra løftegrej til taljer, kompressorer og porte , blot for at nævne nogle stykker.

Laver du en serviceaftale med os, kan du . Få viden om lovpligtige eftersyn for løftegrej bl. Max Fodgaard har mere end års erfaring med test og eftersyn, hvilket giver sikkerhed for en korrekt vurdering af skader og betydningen af sli således at udskiftning eller kassation kun sker, når det er nødvendigt for sikkerheden. Professionel samarbejdspartner.

Eftersyn af løftegrej kræver stor erfaring! Som kunde opnår din virksomhed sikkerhed når der skal laves eftersyn på dine kraner, løftegrej m. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk. IKKE for stiger og alt muligt andet). Sylvest Trading ApS, Håstrup søger en serviceminded og kvalitetsbevidst montør til at udføre service i hele Danmark.

Deltageren kan foretage et års eftersyn af lastbilmonteret kran, efter fabrikantens og gældende lovkrav og får kendskab til kranens opbygning, funktion og sikkerhedssystem. Deltageren kan kontrollere og fejlsøge på kranens hydrauliske anlæg og foretage eftersyn af kranen og wire efter gældende regler omkring løftegrej. Kompetencer: Kraner, Kompetencer: GIS Eltaljer, Wiretaljer, Håndtaljer, Svingkraner, Let kransystem, Traverskraner, Løftegrej , Service og eftersyn , Højt kvalificeret personale, Fuldt digitaliseret . Mange har haft den opfattelse at krav om årligt eftersyn kun gjaldt stiger, pallereoler, løftegrej , porte mv.

Men Arbejdstilsynet oplyser også, at krav om regelmæssig eftersyn gælder alle tekniske hjælpemidler der ved brug kan blive farlige, det vil sige også visse maskiner, robotter, personlige værnemidler. Saml virksomhedens lovpligtige eftersyn ét sted. Vi servicerer kraner, porte, ramper, løftegrej og sikkerhedsudstyr.

Kontakt os her for priser og tilbud. Vi udføre eftersyn af lastbilkraner, løfte redskaber, løfteåg, stropper, rundsling, kæder, byggelifter, personlifte og faldsikrings udstyr. Vi har servicebiler som er udstyret med dele til rep af div. En fordel for Jer, fordi I slipper for selv at skulle huske på, hvornår Jeres kraner og løftegrej skal serviceres og testes og så gør det vores planlægning nemmere og reducerer kørselsomkostningerne.

FODGAARD har mere end års erfaring med test og eftersyn, hvilket giver. Vi tester Deres løftegrej i henhold til Arbejdstilsynets – bekendtgørelser, meddelelser og anvisninger.