Eftersyn af stiger

Spørgsmål: Må virksomheden selv foretage eftersyn af håndværktøj, stiger og andre tekniske hjælpemidler? Svar: Ja, hvis eftersynet bliver foretaget af en sagkyndig efter leverandørens forskrifter. Det vil sige, at den sagkyndige skal være fagligt i stand til at foretage et forsvarligt eftersyn ifølge eventuelle . Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske. STIGER – EFTERSYN minimum hver 12.

Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning af en sagkyndig person.

Det skal normalt ske mindst én gang om året. Sikkerhed – frem for alt. I henhold til arbejdstilsynets regler om brug af transportable stiger skal der foretages eftersyn af transportable stiger til erhvervsmæssig brug minimum gang om året.

Skal du udføre stigeeftersyn og mangler et skema, kan du gratis downloade et . Download brochure fra Brancheforeningen FLAM. DS-insta eftersyn og kontrol af reoler på et lager FLAM. Det kan være kompliceret at gennemskue og fortolke de mange regelsæt, der omhandler. Stiger er et teknisk hjælpemiddel og skal derfor efterses.

Stiger , der anvendes på danske arbejdspladser skal leve op til danske eller europæiske normer for sikkerhed.

Det betyder, at en stige skal kunne bære vægten af den person, der bruger den. Tilmeld dig et stigekursus i anvendelse og eftersyn af stiger – stigesagkyndig hos AM-gruppen som tilbyder dette kursus som fjernundervisning. Arbejdstilsynet stiller krav om , at alle fra 1. Lovpligtigt eftersyn af transportable stiger.

En stige er et teknisk hjælpemiddel, der især er beregnet til at etablere en midlertidig adgangsvej, så personer kan komme fra et niveau til et andet. Stiger kan være udført i træ, glasfiber, stål og letmetal. Eksempel på transportable stiger er enkeltstiger, trappestige, . Stigetype: Materiale: Afleveres senest: Hvad: Se efter: Resultat: 1. Tegn på sli bru befæstigelse. Revner, styrke i samlinger, anden skade. Vi udfører også eftersyn af stilladser og pallereoler.

Vejledning om eftersyn af stiger ikke overholdt – arbejdsgiver erstatningsansvarlig for arbejdsskade. Dom fra Vestre Landsret. En vinduespudser kom til skade, da den stige, han brugte under arbejdet, knækkede. Vinduespudseren anlagde herefter sag mod arbejdsgiveren med påstand om betaling af . Virksomheden har ansvar for, at stiger minimum hver 12. Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet.

Løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for branchen. På virksomhederne findes mange forskellige typer af tekniske hjælpemidler, som anvendes i dagligdagen.

For at de til stadighed er funktionsdygtige og er sikre at anvende, er det et lovkrav at tekniske hjælpemidler efterses periodisk (i henhold til leverandørens brugsanvisning – normalt gang årligt), og eftersynet skal . Eftersyn af tekniskehjælpemidler. Tryk på link for bekendtgørelse. Gennemgang af lovgrundlaget for det regelmæssige eftersyn og den sagkyndiges opgaver og ansvar. Den teoretiske gennemgang suppleres med øvelser der lærer dig at lave dit eget eftersyn og kontrolskema.

Kompetencegivende kursus i anvendelse og eftersyn af stiger.