Flowmåler væske

Specielt beregnet til kontrol af bevægelser af van benzin, petroleum eller andre væsker med lav viskositet i små rør størrelser. Display til alle pulsgivende flowmetre. LoFlow Series M Milliflow Piston Meters.

Flowmålerne fra VAF Instruments er præcise og pålidelige. Positive displacement væske flowmåler.

Hos Løwener leverer vi Badger Meters flowmåler , herunder magnetisk induktive flowmålere, pitotrør, VA målere, ultralydsflowmålere samt oliemålere. Kort sagt et bredt udvalgt af gasmålere, dampmålere samt flowmålere til luft og væsker , herunder Vortexflowmålere, turbineflowmålere samt masseflowflowmålere og diverse . En flowmåler er et instrument, der bruges til at måle, lineær eller ikke-lineær flowhastighed eller masse- eller volumenflowhastighed for en væske eller en gas. Grundlaget for det rigtige valg af flowmåler er en klar forståelse de krav, det pågældende anvendelsesområde stiller. Der bør derfor bruges tid på . Find den flow måler du har behov for hos os. Vores clamp on flowmålere måler alle væsker , uden at du skal stoppe produktionen eller i kontakt med væsken.

Se vores udvalg eller få gratis rådgivning her.

Induktiv gennemstrømsmåler kan bruges på væsker. Måleren inducerer en spænding gennem mediet på tværs af røret. Spændingsforskellen angiver mediets hastighed. Vortex gennemstrømsmåler, som måler den elektriske frekvens, hvoraf gennemstømningshastigheden kan bestemmes.

Massestrømningsmåler måler . Ensartet produktkvalitet, sikkerhe procesoptimering og miljøbeskyttelse – disse er blot nogle få årsager til, at industriel flowmåling bliver stadig mere vigtig. Van naturgas, damp, mineralolie og kemikalier er nogle af de væsker , som skal måles konstant. Der findes ikke én enkelt generel teknologi, som egner sig til alle . Grundlæggende for et godt resultat af al flowmåling er en definition af hvilket produkt der måles på. Hvilken tilstand det enkelte produkt befinder sig i afhænger af en kombination af tryk og.

Flowmeter til væske – 1Liter per minut. Materialer: Krop: Acryl. Oversigt over vore flowmåler til trykluft og væsker. Termisk flowmåler til trykluft og gas samt clamp-on ultralydsflowmåler til rene væsker.

Vi tilbyde flowmåling i væsker baseret på ultralyd. Der er versioner, en clamp-on model samt en IN-line model.

Clamp on flowmålere er karakteriseret ved at de monteres uden indgreb i det rør der skal måles flow. Derfor findes denne model både som fast monteret og som transportabel. Selve målerøret er keramisk, med integrerede elektroder i Cermet, . Vores leveringsprogram indenfor flowmåling , herunder flowmålere og flowvagte, byder på løsninger til både væsker , gasser og damp. Banner- flowmaalere-vaesker. Vi har mange top produkter indenfor flowmåling , samt mange års erfaring med rådgivning.

Den rette løsning til flowmåling. Andre flow målemetoder er afhængige af kræfter, der frembringes af den flydende strøm , da den overvinder en kendt indsnævring, indirekte at beregne flowet. Kalorimetrisk flowmåler til væsker og gasser. Ny målestok inden for den termiske flowmåling ! MagFlux benyttes til flowmåling inden for spildevand.

Fra indgående væsker med højt indhold af slam til udgående vand.