Hvordan dannes råolie

Jeg har hørt, at olie kun dannes i et olievindue. Olie og gas er ligesom kul såkaldte fossile brændstoffer, som er dannet af organisk materiale som planter og alger, der er aflejret for mange millioner år siden på bunden af det, geologer kalder et sedimentært bassin. Geologiske processer har under høj temperatur og tryk omdannet det organiske materiale til olie og gas.

Når olien fosser ud af hanen på en produktionsboring et eller andet sted i verden, markerer det et foreløbigt slutpunkt på oliens lange. Denne oliedannelse sker i sedimentbassiner, normalt i 3-km dybde afhængigt af temperaturgradienten i undergrunden.

Oliedannelsen begynder ved ca. Animation om hvordan olie og gas er blevet dannet som fossile brændstoffer. Undrer du på hvordan olie danne , hvad bruges olie til eller hvordan finder vi olien?

Her skal vi give dig svaret på disse spørgsmål. Kul er en bjergart der er dannet ved at dyre- og planterester er faldet til bunds i gamle havområder. Her er det med tiden blevet dækket med san ler og sten som har lukket tilførslen af ilt, hvorefter plante- og dyreresterne begynder at rådne.

Først bliver materialet til tørv og derefter til brunkul. Transcript of Hvordan dannes olie ?

Jo højere temperatur – jo større gasproduktion. Gasproduktion forløber hurtigere ved temraturer over 130º. Grundet trykket vil temperaturen stige jo længere ned man . Olie var tidligere ensbetydende med planteolier af forskellig slags. Da man fandt oliekilder i jorden, kom produkterne derfra til at hedde jordolie eller stenolie ( egentlig blot en oversættelse fra latin petra oleum) for at kunne adskilles fra de gammelkendte planteprodukter (sml. terpentin med mineralsk terpentin). Dengang foregik oliejagten på må og få, men i starten af det 20.

Olie og gas er rester af mikroskopiske dyr og planter, altså organisk materiale, som blev dannet for millioner af år siden ved hjælp af fotosyntese – en . Råolie er et stof, der er dannet af døde dyr og planter. Olien er millioner år om at blive dannet og den bliver udvundet fra store lommer i undergrunden via en. Hvordan ville vores energisystem have set u hvis olien havde været meget dyrere for år siden? Hvilke transportformer ville vi så have haft?

Raffinaderiets opgave er at omdanne råolien til en række olieprodukter, som markedet efterspørger. Har svært ved at forklare det på en sammenhængende måde. HVORDAN BLEV OLIEN DANNET ? Det meste af vores olie stammer fra vandet.

De døde dyr og planter bliver over årene dækket af et lag af sand og ler, som lukker oxygenet ude. En animationsfilm, der viser hvordan kul og.

Olie dannelsen starter når små dyr dør, og ligger på havbunden. Det kan være vanskeligt at danne sig et overblik over emnet olie og naturgas. Fagligt dækkes det af en række specialer inden for geologi, geofysik, kemi, matematik og ingeniørvidenskab og teknisk kunnen. Da der selvsagt er store erhvervsinteresser knyttet til energiråstofferne, er området omgærdet af en høj grad af . Hvorfor fyrer han dig så ikke?

Han siger at han er ligeglad med om projektet bliver til noget eller ej, for det er det værd at have en ansat som måske bliver verdens mest fremtrædende ekspert i råolie og hvordan den dannes. Jeg er ikke den rigtige til det job. Dannelse af råolie har været . Vidste du, at olie er resterne af mikroskopiske dyr og planter, der levede for mere end 1millioner år siden?

Rester af de døde dyr og planter blev presset sammen i undergrunden. Her er de langsomt blevet omdannet til olie, kul og naturgas. I videoen kan du se, hvordan olie bliver dannet : . Olie indeholder flere elementer, der kan skade miljøet. Forbrændingsprocessen danner CO som bidrager til klimaforandringerne. Der dannes også SO( svovldioxid), støv og nitrogenoxider.

Til olieudvinding skal der også bruges store mængder ferskvand. Der er en umiddelbar risiko for olieudslip ved .