Kort vokal eksempler

To like konsonanter etter hverandre som for eksempel -pp, -mm eller -tt er lange. Det kalles dobbel konsonant. Om en vokal er kort eller lang, kan vi ikke se.

Konsonantene er: b – c – d – f – g – h – j – k – l- m – n – p – q – r – s – t – v . Andre ordpar med kort og lang vokal som følger denne regelen: Vet du hva alle disse ordene betyr?

Men allikevel vil vokalene i ord som disse ha KORT vokal ! Etter kort vokal skriver vi til vanlig dobbel konsonant. Noen småord følger ikke. I et ord med dobbel konsonant er vokalen alltid kort. Vi kan kalle slike ord for sprett-ord.

I ordet hoppe er o-en kort. Eksempler : slem, klem, dum, brum .

Her ser du en trappe med bogstaver på. Derfor kaldes den vokaltrappen. Korte vokaler staves tit med det bogstav, der står et trin over det, du hører eller siger.

Hvis vokalen er kort, skal man gå ét trin op ad trappen. Hvis et ord udtales med en kort vokal , skrives vokalen ofte ikke med den vokal, du kan høre:. Slik er det ikke i for eksempel fransk, spansk, urdu, russisk og vietnamesisk, for å nevne noen språk. Det er flere konsonante lyder i norsk enn . I norsk skriftspråk markerer vi kort vokal med . Ord med enkel konsonant kaller vi dra-ord. I slutten av et ord skriver vi bare én m. Det vil si at stemmebånda vibrerer når vi uttaler en vokal.

I tillegg er vokaler lyder vi kan synge på, for luftstrømmen møter ingen hindringer på veien ut. Kort vokal i et ord efterfølges ofte af en konsonant og et stumt bogstav. Vokaler er stemte språklyder.

Fakta om dobbel konsonant. De står efter l eller n og før s.

Etter lang vokal skriver vi oftest enkel konsonant. Vi skriver vanligvis ikke to like konsonanter foran en tredje konsonant. Da forenkler vi konsonanten.

Verbet å finne og substantivet en finne (som er på fisken) skriver vi derimot med dobbel konsonant (to n-er) fordi i-en er kort. Det som kan være vanskelig, er at noen ord med kort vokal skal skrives med enkel konsonant. Her er et par regler for slike ord: Det skal aldri være to m-er i slutten av ord. Det heter for eksempel som, . Vi skriv vanlegvis ikkje to like konsonanter framfor ein tredje konsonant.

Mange småord blir skrivne med éin . Rettskrivningen som brukes i denne ordboka bygger på den norske rettskrivningen, fordi alle talerne av norsk romani snakker norsk som første språk, og den norske rettskrivningen kan entydig representere fonologien til norsk romani. Inkonsekvenser i skrivemåten av de norske vokalene er ikke overtatt, slik at . Gennemgang af kort og lang vokal. I trykksvake stavelser er både vokal og konsonant korte.