Kraneftersyn

Sylvest Tradings speciale er TRAVERSKRANER, såvel nye som brugte og fra – 2tons standart løft. Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbu specielt designet til kundens behov. Vi vil også gerne nævne vores KRANKIT, hvor kunden køber delene hos os og selv . JLM Teknik tilbyder at udføre det årlige og lovpligtige kraneftersyn i jeres virksomhed.

Kraneftersyn med prøvebelastning på alle kraner. Vores kranservice omfatter test, service og kraneftersyn af alle typer kraner nogle mere omfattende end andre.

Alle ansatte har den fornødne ekspertise. Lovgivningen stiller en række krav til eftersyn af materiel, der kan udgøre en risiko for mennesker eller omgivelser. Det kan fx være presser til bearbejdning af jern, trykbærende udstyr, løfte- og hejseredskaber, elevatorer samt transportredskaber. Eftersynene skal sikre, at materiellet hele tiden er i . Vores mere end års erfaring indenfor kraneftersyn , og eftersyn af andet løftegrej m. Med andre ord er at udskiftning eller kassering af dele, kun sker hvis det kan give udslag i sikkerheden. Arbejdstilsynet lovbefaler at løfte- og anhugningsgrej testes og kontrolleres af sagkyndige mindst en gang årligt.

Max Fodgaard garanterer at denne kontrol udføres ansvarligt og professionelt. Vi tester Deres løftegrej i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.

Pludselig står han der: Goddag, I henhold til arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. Jeg vil meget gerne se dokumentation for, at kranen på Deres . Det lovpligtige kraneftersyn forebygger driftsstop og havarier. Som entreprenør har du pligt til mindst en gang om året at få foretaget et eftersyn af dine kraner og andet materiel ved en autoriseret instans.

Formålet med et kraneftersyn er at gennemgå kranens tekniske tilstand for at sikre, at alle sikkerhedssystemer er intakte . Vi er autoriseret af Søfartsstyrelsen i Kompetent person i kategori B i at uføre eftersyn på hejmidler og lossegrej og til at udføre vedligehold og eftersyn iht. Lovpligtigt eftersyn: kran, hejs, tip. Vi kan tilbyde at indkalde til det årlige eftersynet, så kunden sikres, at det bliver udført rettidig. Vi udfører lovpligtigt hejse- og kraneftersyn , også på andet løftegrej. Udstyret bliver gennemgået, afprøvet og derefter udfærdiget eftersynsrapport.

Hvis der er behov for reparation, kan dette også . Alle eftersyn gennemføres i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser. Ved kraneftersyn kontrolleres bl. Se detaljeret kraneftersyns skema her, der viser præcist hvad vi kontrollere ved et kraneftersyn. Hvad omfatter et lovpligtigt hovedeftersyn? Hvem kan udføre eftersyn?

Find vejbeskrivelse, kontaktinfo, regnskabstal, ledelse, bestyrelse og ejere. Kranservice og reparationer. Forebyggende kranservice og reparationer.

Serviceeftersyn Sikkerheden på Deres virksomhed. Vi sætter altid dine behov i centrum og udfører vores eftersyn på dine præmisser. Vi tilbyder lovpligtige eftersyn på kraner og taljer samt professionel service og vedligeholdelse af kraner. I forbindelse med et kraneftersyn kan vi også .