Lovpligtig udskiftning af vandmålere

Vandmålere skal kontrolleres. Det er kun et godkendtlaboratorium, der må se målerne efter. Hent info om kontrolmetoder, I kan vælge mellem.

Hvis en vis del viser forkert skal yderligere (vistnok ) afmonteres og indsendes. Det betyder : En montør skal ud til kunden, afmontere vandmåleren, opsætte en .

Som det fremgik på generalforsamlingen, skal vi i indeværende år i gang med den lovpligtige udskiftning af vandmålere. Bestyrelsen har besluttet at købe Kamstrups fjernaflæste målere. Og der ikke længere skal aflæses målere . Med et stort driftsikkert og udbygget produktprogram har vi vandmålere til enhver lejlighed og installation.

Præcis registrering og forbrugsorienteret afregning giver anledning til at spare, godt for både miljøet og dine lejere. Udskiftning af vandmåler. I den forbindelse foretager vi nogle mindre ændringer i inddelingen af vores målerpartier.

På denne side vil vi informere lidt mere om hvorfor vandmålere skal udskiftes , hvordan vi gør det, og hvad det betyder for dig. Det er vigtigt her at pointere at . Hvorfor skal vandmålerne. EJENDOMMENS LPD når I overvejer individuelle vandmålere er det vigtigt at etablering, udskiftning og aflæsning af målere kan dækkes ind af vandbesparelserne. Den faktor I skal kigge på er imidlertid ikke hvor mange mvand I bruger i foreningen, men hvor stort døgnforbruget er pr.

Efter indførsel af de lovpligtige stikprøvekontroller er det kostbart at skulle udskifte målerpartier efter kun 6 . Forsyningen laver lovpligtig kontrol af alle vandmålere cirka hvert sjette år. Det gør vi for at sikre, at du kun betaler for det van du bruger. Almindelig slitage kan resultere i en unøjagtig måler, og konstaterer vi det, skifter vi naturligvis vandmåleren. Kontrolsystem for vandmålere i drift beskriver, hvordan Samn Forsyning har valgt at udføre den lovpligtige kontrol med vandmålere i drift.

Formålet er, at de installerede målere . Foretrækker du at læse, hvordan du gør, så læs herunder: Afprøv ventilerne. Luk derefter først den ene ventil før måleren, . Nu starter DIN Forsyning med at udskifte alle 8. Intego står for selve udskiftningen, og projektet løber året ud. Bekendtgørelsen, som nu hedder 5af 2.

Blandt de væsentligste ændringer kan nævnes, at bekendtgørelsen nu også omfatter udskiftning af eksisterende målere og installering af målere i eksisterende byggeri jvf. Indtil vi har fået gennemtestet den automatiske aflæsning, skal ALLE fortsat indberette deres forbrug enten her via hjemmesiden – klik her eller via aflæsningskort. Danmark er det et lovkrav, at ejendommens vandmålere udskiftes eller stikprøvekontrolleres hvert 6. Individuelle vandmålere kan som regel tjene sig hjem, trods udskiftninger og udgifter til aflæsning, i ejendomme hvor døgnforbruget pr.

Det kan stort set altid betale sig at installere vandmålere , hvis man kan nøjes med målere . Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug har hjemmel i. Afregningsmålere stilles til rådighed af vandværket og forbliver. De har anført, at der ikke i vandforsyningsloven findes en hjemmel til at gennemtvinge en udskiftning af vandmåler – ne til en type, som kan fjernaflæses. Det er korrekt, at bestyrelsen har valgt udskiftning af vandmålere (varmt og koldt), for at leve op til reglerne på området.