Massefylde af bly

Bly er et grundstof med symbolet Pb (plumbum på latin) med atomnummer 82. Bly er et blødt og giftigt metal med en blå-hvid farve (frisk overskåret). Med tiden bliver farven matgrå, da metallet reagerer med luften.

Et menneske på kg har ca. Over halvdelen af verdensproduktionens bly kører rundt på . Massefylde er forholdet mellem et stofs masse og dets rumfang.

En liter vand har større tæthed end en liter luft og derved større massefylde. Vægtfylde er en ældre betegnelse, som dog stadig er i almindelig brug uden for . Men hvis man ser på det periodiske system, så ser man. Forestil dig eksempelvis at du har en normal fjer og en identisk fjer blot af bly.

Fjeren af bly vil veje signifikant mere på trods af de har samme størrelse – bly har altså en større massefylde. Jan densitet, massetæthe massefylde , fysisk størrelse defineret som massen pr. Vand har en massefylde pa ca.

Det betyder, at cmbly vejer 1g. Hej alle 🙂 Nu er det sådan, at jeg har brug for hjælp.

Jeg skal aflevere en opgave i fysik, og det fag interesserer mig slet ikke, så ved ikke hvordan man gør diverse ting. Jeg vil rigtig gerne, hvis en kan forklare mig disse opgaver. Beregn massen på nedenstående emner ( svar i kg). En kugle af jern har massen 16kg.

Hvilken masse har kuglen, hvis den fremstilles af bly ? En terning fremstilles i guld. Opstillingen til venstre her viser et cylinderglas. Dette glas er fyldt til randen med van bemærk den buede overflade, der skyldes kræfter vandets molekyler imellem, vi kalder for overflade- spænding. Glasset befinder sig i et plastic fad og kan nu bruges til at måle rumfang af ting I ikke kan.

Et kilo bly eller et kilo fjer? Ja, et kilo bly og et kilo fjer vejer naturligvis det samme. Men et kilo fjer fylder meget mere end et kg bly. Bly bar nemlig en meget større massefylde end fjer.

Træ i vand Jern i vand Is i vand 3a. Har træ en massefylde , . Blyhagl er erstattet af stålhagl, rustbeskyttelse af jern med blyoxider og brug af bly til inddækning af tagrender med er ophørt, mens man stadig leder efter alternativer til lodder på fiskenet. Problemet er, at uskadelige metaller som jern, aluminium og zink oxideres, og at de heller ikke har tilstrækkelig massefylde til at være . Her er terninger på cm3.

Kantlængden er netop cm.

Hvis man vil finde massefylden af træ, aluminium eller bly kan man lægge den rette terning på en vægt. For aluminiumterningen vil vægten vise g, for bly 1 mens . En legering er en blanding af flere metaller. En del af tungmetallerne er giftige. Andre er livsnødvendige i små doser.

Det gælder fx kobolt, kobber, mangan og zink. Tungmetaller som kadmium, bly og kviksølv er stærke miljøgifte, . Desværre vil ikke al blysulfat gendannes til bly og blyoxid. Blysulfat har en kedelig tendens til at krystallisere og krystallerne virker som katalysator for yderligere krystallisering. Og da sulfaten desuden har en mindre massefylde end både rent bly og blyoxi fylder den mere og kan dermed ødelægge de porøse elektroder.

Se desuden under de enkelte metaller ▻aluminium , ▻ bly , ▻cadmium, ▻chrom, ▻kobber, ▻kviksølv, ▻ nikkel, og ▻zink. Vægten af hver side bliver reduceret med vægten af den mængde vand som bliver fortrængt. Da bly har en høj vægtfylde, skal der suppleres med vægt på fjerenes side, for at .