Peak flow måling

En Peak Flow måler er et lille apparat, som kan måle den hastighe som man kan puste luft ud af lungerne med ved en maksimal udånding. Når du måler dit Peak Flow (PEF), altså den maksimale udånding du kan præstere i et åndedrag, er det vigtigt at vide, hvorvidt din måling falder inden for normalværdierne. Der er flere ting, der spiller ind på dit (PEF), herunder bl. Denne procedure gennemgår principperne for Peak – flow måling. Jo mere plads der er i dine lunger, jo mere luft kan du blæse ud på kort tid.

Hvis pladsen i dine bronkier er trang, vil peakflow værdien være lavere.

Det vil sige, at hvis du har astma, vil peakflow i gode perioder være højt . Lægen bruger din peak flow måling til at kontrollere din astmabehandling eller for at undersøge, om du har en lungesygdom. Læs mere om peak flow måling. Peak Flow målingen anvendes til at stille diagnose, samt kontrollere behandlingen i forbindelse med astma. Et peakflow-meter er et lille håndholdt lungefunktionsapparat der benyttes til måling af lungefunktionen hjemme og evt. Til måling af peakflow benyttes et peakflow -meter.

Peak – Flow -meteret er dit, og skal ikke afleveres . Et peakflow -meter er et lille håndholdt lungefunk- tions-apparat der benyttes til måling af lungefunk- tionen hjemme og evt.

Formålet er således at se svingninger i lungefunk- tionen over tid. Man måler den maximale luftstrømningshastighed. Nej, en Peak flow – måling er ikke det samme som en lungefunktionsmåling.

Et Peak flow kan bruges til kontrol af astma. Selv om peak flow – måling også er en måling af lungerne, kan det ikke erstatte en lungefunktionsmåling med et spirometer, og man kan ikke stille diagnosen KOL ved hjælp af en peakflow – måling. Medicin ved anfald (den blå):.

Sæt en streg, hver gang du har taget din blå medicin. Sådan udføres måling af peakflow. Her er fremgangsmåden for måling af peakflow , som den udføres i Sund.

Skole Nettet, beskrevet trin for trin. En Peak -Flowmåling er den enkleste metode til måling af lungefunktionen. Den måler den hurtigste og kraftigste luftstrøm en person kan præstere i et pust ( Peak Expiratory Flow – PEF). Peakflow måles med et peakflowmeter. Hvis luftvejene er forsnævrede som ved astma eller bronkitis, er det vanskeligt at puste luft ud af lungerne.

Det kræver noget øvelse at lære at lave et pålideligt peakflow. Man skal derfor øve sig en del gange før peakflowmålingen er et pålideligt udtryk for lungefunktionen. For at få det mest pålidelige udtryk for peakflowet er det vigtigt, at man laver tre målinger lige efter hinanden, hver gang man registrerer sit peakflow.

Lungefunktionsundersøgelsen (også kaldet Spirometri ) foretages ofte hos egen læge.

En sidste undersøgelse er måling af nitrogenoxid i udåndingsluften (NO). Denne måling udføres på hospitalet eller hos en . Derimod kan en enkeltstående måling af peak – flow hverken bruges diagnostisk eller til at vurdere lungefunktionen, da peak – flow korrelerer dårligt til FEVog FVC og normalområdet er meget bredt. Peak flow måling hjemme PEP-måling foretages: Peak flow (PEP) måling er en god undersøgelse til at vise, om du har astmabesvær. Herefter puster du kraft- igt og hurtigt ud i peak flow metret – som skulle du puste lysene ud på en lagkage!

Vejledning i måling af peakflow og udfyldelse af skema. Et peakflow-skema er en dagbog over hvordan din lungefunktion, bedømt ved peakflow, varierer fra dag til dag. Udførelse af peakflow – måling : – Træk vejret maksimalt ind. Målingerne foretages over mindst uger.

Placér peakflowmeterets . Peak flow En hurtig og simpel vurdering af astma- og KOI-patientens ventilatoriske funktion fås ved måling af det eksspiratoriske peak flow. Måleprincip Peak flow måles med et peak flow- meter (Fig. ), der .