Placering af elmåler

Disse bestemmelser er i overensstemmelse med Dansk Energis standardbestemmelser, der er anmeldt til. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER”). Med den nye, fjernaflæste elmåler får du nem adgang til det aktuelle forbrug og forbrugsopgørelser via din elleverandør.

Gældende regler, måletekniske meddelelser og typegodkendelsesattester for elmålere er anført nedenfor. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter.

Hvis DONG ikke har særlige krav til placering af måleren kan den placeres indendørs. Link til bekendtgørelse nr. Måleren tilhører elselskabet som skal have adgang til deres måler når de ønsker det.

Når din installatør tilmelder din ejendom vil han her kunne få endeligt svar fra Dong ang. Hvorfor foretrækker du indvendig . Hvilke krav er der for placering af måler og sikringer etc. Opsætning af Elmåler mv.

For nye installationer kan elmåleren udleveres eller opsættes, når Kunden har indbetalt. Placering og flytning af Elmålere. Elmåleren skal placers, så der for Netselskabet er uhindret adgang til . Bliver strømmen afbrudt under installationen af elmåleren?

I de fleste tilfælde kan måleren skiftes uden strømafbrydelse. Hvor lang tid tager det at skifte måleren? Selve målerskiftet tager ca. Skal jeg betale for udskiftning til den nye elmåler ? Nej, det koster dig ikke noget. Du er naturligvis også velkommen til at henvende dig personligt for mere information.

Jeg har et spørgsmål vedr. Bestemmelser gældende fra 1. NDRING AF INSTALLATIONER. Fællesregulativet er udarbejdet med hjemmel i lov om autorisation af elinstal-.

Din kontrakt sender vi til dig på mail. Måleren er bestilt af : Tilmeld E-kommunikation, og modtag dine regninger og opgørelser på mail.

Dansk Energi henleder netselskabernes opmærksom på, at lovgivningen ikke giver mulighed for, at kunder kan tilbydes alternative løsninger. En alternativ placering af kundens fjernaflæste elmåler vil . Til belysning af skiltefladen og indgangspartiet kan IM- målerskabet monteres med en særlig murstenslampe med reflektorskærm. Målerskabet er konstrueret til placering udendørs, enten helt eller delvist forsænket i mur eller udvendigt på mur. Der skulle bare en autoriseret installatør til og de havde ingen indvendinger mod en placering af måleren i skunken og stikledningen kunne bare forlænges i hulmuren med den rigtige krympemuffe. Skunken er godt meter høj.

Planen var så også at få resten af. Ikrafttræden og ændringer mv. Netbenyttelsesaftale, for tilslutning til og adgang til at. Hvor kunden ønsker en særlig placering af transformerstationen i.