Prisme fysik

Prismer kan opdeles i tre hovedgrupper baseret på prismets funktion. Fysikere bruger prismer , når man studerer de fysiske egenskaber af lys og krystaller og i dyb -space astronomi. Hulprisme mm, glas12kr.

Til demonstration af væskers brydningsforhold. Solens lys er hvidt, men det hvide lys er ikke én farve, men en blanding af alle farver. Snells arbejder med brydningsloven og prismer.

Cleomedes var vist den første, der skrev om lysets brydning, dvs. Et prisme kan bryde hvidt lys op i forskellige farver. Med to eller flere prismer er det muligt at samle de forskellige farver til hvidt lys igen. Farvede filtre eller maling ser farvede ud fordi de absorberer nogle af farverne fra det hvide lys.

Blandes forskellige farver maling vil det blive sort eller gråligt. Sættes flere forskellig farvede . Det elektromagnetiske spektrum. Vores øjne kan kun opfatte en lille del af spektret (Hans Jørn Schmidt, EMU).

Farvespredning i prisme (Florenco, media Commons). Hvidt lys består af hele spektret af synligt lys. Man kan bruge en prisme til at opdele lyset i dets spektrum, så man kan se alle farverne bredt u ligesom en . Spektrum Hvis hvidt lys sendes gennem et trekantet prisme , vil det brydes og ændre retning. Er det hvidt lys fra Solen, vil den brudte stråle være opdelt i farver.

Billedet af en smal spalte bliver et farvet bån et spektrum, med alle de farver, man kender fra regnbuen. Når en smal lysstråle af fx sollys (hvidt lys) rammer et . Lav forsøg med et firesidet glasprisme og find ud af, hvordan lysstråler forskydes, når de passerer prismet. Man siger at lysstrålen brydes i glasoverfladen.

Website med pensum til 9. Sender man hvidt lys ind i en prisme fra den rigtige vinkel, kan man splitte hvidt lys i alle regnbuens farver. Refleksion er når lyset sendes ud i samme vinkel som det rammer overfladen i. Det giver lidt komplikationer, men kan gøres smart ved at anvende et halvcirkelformet prisme , som anbringes på en drejbar plade. Ret lysstrålen fra en He-Ne-laser ind imod centrum af prismets cirkelbue.

Bemærk, at så brydes lysstrålen ikke ved passage fra luften ind i glasset, eftersom strålen er vinkelret på tangenten til . Dette er en rapport fra fysik på HTX der handler om lys og bølgelære. Rapporten er skrevet over fire foskellige forsøg.

Formålene med disse var at: 1) Spektralanalyse: At bestemme kviksølvs, heliums, hydrogens og neons spektrelinjer 2)Afbøjning af en lysstråle i prismer: At eftervise at lys bliver afbøjet i en prisme 3) Prisme : . Nedenfor er vist figurerne til udledningen af brydningslove, hentet fra ”Elementær Fysik 2” afsnittet om bølger. Dog uden den ledsagende forklarende tekst. Teori: På figuren er tegnet strålegangen i et prisme. Lys er elektromagnetisk stråling.

En optisk linse er et stykke gennemsigtigt materiale som kan bøje det lys der kommer ind i linsen, og ved at give den en bestemt form kan man få lysstråler bøjet eller spredt på bestemte måder. Forskellen på prismer og linser er at linser spreder eller . En prisme er en glas genstan som splitter lyset a til alle lysets farver. Tilsvarende består lyset fra Solen af alle farver, og når Solens lys rammer Jordens atmosfære, vil lyset blive spredt på både luftens molekyler og på små støv- og smog-partikler, der befinder sig i atmosfæren.