Regler for skrotning af biler

Regler for udbetaling af skrotningsgodtgørelse. Når bilejere afleverer deres gamle bil som skrot til godkendte autoophuggere, kan de få udbetalt 2. Læs mere om reglerne for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og i hvilket omfang autoophuggere må tage sig betalt for at modtage skrotbiler. Du har pligt til at sikre, at din bil skrottes forsvarligt, når den ikke længere er egnet til at køre på de danske veje. Bilskrotning giver dig 2.

Hvis du står med en gammel ubrugelig bil på hånden, kan du få penge for den ved at aflevere den til en godkendt autoophugger. Det hedder skrotningsgodtgørelse (mange kalder det skrotpræmie)og er en udvidelse af producentansvaret for biler. Lovgivning om skrot og skrot præmie. Formålet med skrotningsgodtgørelsen ( skrot præmie) er at fremme korrekt aflevering af udtjente person- og varebiler til godkendte autoophuggere, så en miljømæssig korrekt affaldshåndtering sikres. Udtjente biler må ikke . Skrotpræmie for bil – Borger.

Hver fjerde bil bliver skrottet ulovligt.

Det overrasker ikke autoophugger, Richard Nielsen. Dette afsnit indeholder reglerne om miljøbidrag til finansiering af ophugning og skrotning af biler. Hvor afmelder jeg bilen ? Kontakt SKAT for nærmere information om afmelding. Eller du kan aflevere dem, hos din lokale synsmand.

Bilhandler med nummerpladekontor. Bilen har været uindregistreret (afmeldt fra motorkontoret) i mere end mdr. Bilen er afleveret til affaldshåndtering hos en registreret autoophugger.

Indbetaler forsikringsselskaberne ikke miljøbidraget rettidigt, skal der betales rente herfor samt gebyr for erindringsskrivelse efter reglerne i lov om afgift af . Forsikringsselskaberne opkræver miljøbidraget hos bilejerne sammen med den årlige forsikringspræmie, jf. Det indbetalte miljøbidrag bliver overført til SKAT. Oftest kan det bedre betale sig at skrotte bilen fremfor at sælge bilen. Al gældende lov og miljømæssige regler bliver naturligvis overholdt ved skrotning af din gamle bil. Selve demonteringen af . FULDMAGT TIL SKROTNING AF BIL.

INDSENDES SAMMEN MED EN SKROTNINGSATTEST).

Bilens ejer giver hermed fuldmagt til at aflevere bil til skrot. Når man afleverer en bil til skrotning , skal man have en attest, der viser at skrotningen har fundet sted hos en godkendt ophugger. Disse retningslinjer skal forhindre, at gamle biler lækker olie, benzin og andre væsker ud på jorden. Desuden skal reglerne sikre en ren kommune, hvor drikkevan vandløb og søer forbliver attraktive. Godtgørelsen (også kendt som ”skrotpræmie”) for skrotning af biler afmeldt i perioden 1. Sådan får bilejeren den fulde skrotningsgodtgørelse.

Præmien anvendes delvis til betaling for ophug af bilen og bortskaffelse af det miljøfarlige indhold.