Regler for skydeplatforme

Alligevel må klovbærende vildt og ræve jages (og i visse situationer reguleres) med riflede våben samt bue fra skydetårne og -stiger, når en . I lovgivningen skelnes der mellem slags skydeplatforme – skydestiger ( hochsitze) og skydetårne. Jagt fra skydestiger og skydetårne må udøves med riflede . De eksisterende regler forbyder jagt fra skydeplatforme af alle slags, dvs. Alt efter skydeplatformens udformning og stationære karakter vil platforme kunne blive betragtet som bebyggelse i byggelovens . Nu er det en realitet, at skydetårne kan være forsynet med en overdækning.

Hvilke regler gælder for opsætning og udformning af en hochstand? Bliv klar til bukkejagten med et skydetårn efter reglerne. Der skelnes mellem to forskellige skydeplatforme. Forskellen på disse to skydeplatforme er, at skydetårne kan . Krav til skydestige Kravet til en hochsitz eller en skydestige er at den skal.

Læhegn, uanset bredde og længde, betragtes ikke som et bevokset areal). Dette er baggrunden for, at man i de nye reg- ler valgte at skelne mellem to forskellige typer af. Buen bliver udover reguleringen i buejagtbekendtgørelsen også nævnt i Bekendtgørelse om jagtmåder og jagtredskaber.

Det er vigtigt, at du selv finder ud af hvilke regler der gælder for skydeplatforme og jagt fra skjul. Skovfogedens skydetårn er konstrueret så at det er let at skille a. De nye regler for skydeplatforme bliver ikke klar til dette års bukkejagt. Se de gældende bestemmelser. Gældende regler for opsætning at skydetårn.

Kravene til en hochstand eller et skydetårn er at opsætning skal ske i en skov på . Hvorvidt en given skydeplatform skæmmer eller ej, er nok i høj grad afhængigt at øjet der ser det. Brug af skydetårn og skydestige. Træn og kend din egen begrænsning. Skydetårnet må ikke have sider. Selv træning med luftbøsse til bevægelige kunstige mål er en god jagtskydningstræning.

Tørtræning med åbne øjne og sving i riflen giver også en forbedret jagtskydning. Brug skydestige eller skydeplatform , hvis du har mulighed for det. Vær opmærksom på, at der er en række regler.

Afstandskravet til naboskel var 1m, og samtidig blev der indført krav til udformning af skydeplatforme , bl.