Regler for vandmåler

Udskiftning af vandmåler. De vandmålere , som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Gældende regler , måletekniske meddelelser og typegodkendelsesattester for vandmålere er anført nedenfor.

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter. Hvad siger loven om individuel måling af varmeforbruget?

Link til bekendtgørelse nr. Regler for individuel måling af varme er beskrevet i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bek. I nybyggeri og ved nyinstallering af varmeanlæg i. Ved national førstegangsverifikation forstås en dansk førstegangsverifikation, der ikke er en EØF-førstegangsverifikation.

Download en vejledning til hvordan du monterer en vandmåler fra TREFOR Vand. Hvis du har haft et stort vandforbrug, som skyldes et brud i din installation, så har du mulighed for at søge om refusion. Flere ting skal være opfyldt for at få refusion, f.

Det er tid til aflæsning af vandmåler. Har du modtaget et aflæsningskort fra Hedensted Spildevan kan du indberette aflæsningen her: Klik her for Digital aflæsning. Kan installationen ikke tåle en målerudskiftning, f. Orientering til VVS-installatører og rådgivende ingeniører.

I henhold til regler må vandmålere , som benyttes til afregning af vandforbrug. Vandmålere og sprinkleranlæg. Der findes mange forskellige vandmålere. Vi forsøger at indkøbe vandmålerne, så de dels passer til den enkelte kunde og dels passer ind i vores samlede målerpark. Med tiden kommer der dog forskellige typer målere in men vi udskifter selvfølgelig de ældste, efterhånden som de går i stykker.

DIN Forsyning er underlagt mange regler og love som regulerer vores forsyningsarter. Til at holde øje me at vi lever op til vores forpligtelser indenfor de forskellige forsyningsarter er Varde og Esbjerg Kommuner vores myndigheder. De er derfor med til at sætte rammerne for, hvad vi kan og ikke kan. De bemærker, at en udskiftning af den tidligere måler, der. Der gives ingen rabat ved tegn på misligholdelse eller hærværk.

Miljøministeren kan fastsætte regler.

Indflytningsrapport I indflytningsrapporten noteres hvor mange nøgler der udleveres. Der aflæses elmåler og eventuelt vandmåler. Der bliver noteret fejl og mangler , så lejeren ikke hæfter for disse ved fraflytningen. Et trådløst forbrugerdisplay kan sættes op i dit hjem og aflæses lige så nemt som din gamle vandmåler –dog med flere informationer, da displayet både viser vandforbrug . For ejendomme, der ikke har vandmåler , er driftsbidraget en fast årlig afgift for vand.

Vandafledningsafgift For alt vandforbrug betales, ud over driftsbidraget for vandforbruget, til kommunen en vandafledningsafgift i overensstemmelse med kommunens regler for fordeling af udgifteme til kloakforsyning. Din måler skal aflæses pr. Gå direkte til måleraflæsning.

Har du flere ejendomme, skal du logge på med Nem-ID. På den måde får du adgang til alle dine ejendomme. Det kan give en reduktion i vandafledningsbidraget. Den øvrige vandinstallation på ejendommen har ejeren ansvaret for.

Derudover kan det blive nødvendigt at udskifte en vandmåler hvis den bliver frostskadet eller defekt af anden årsag.