Septiktank tømning pris

Du behøver ikke at vide noget særligt om tanktømning og slamsugning for, at vælge rigtigt når du bestiller en serviceydelse hos os. Vi har standardiseret de mest almindelige ydelser inden for kloakservice, og gjort det enkelt og trygt for dig, at købe den serviceydelse, der passer bedst til dit behov, . En af vores store arbejdsopgaver er tømning af septiktanke og. Se de præcise priser for tømning af septiktank.

Septiktank tømning pris.

Hvornår skal min bundfældningstank . Udover dette gebyr, skal prisen for den ordinære tømning fortsat betales til Reno Djurs. Prisen for en akut tømning tillægges den pris du normalt betaler for en tømning. Vil du bestille tømning ? Her kan du selv bestille tømning af din samletank eller ekstratømning af din septiktank.

Klik her for at bestille tømning. Ved bestilling af ekstratømning er tømning af køkkenbrønd og sivebrønd samt spuling inkluderet i prisen.

Bemærk: online bestilling er kun muligt på hverdage. Vi har en lang række haveforeninger som faste kunder, og vi kender da også alt til de små forhindringer, der kan være i den enkelte forening. Vi kan med glæde konstatere, hvordan vi år efter år tømmer tanke i de . Pris og afregning: Jeg har fået en opkrævning på manglende tømning på grund af tungt dæksel, hvorfor? I nedenstående table fremgår max.

For tabel til beregning af vægt for dæksel – klik her ! Tømning af bundfældningstank. En bundfældningstank kaldes også en septiktank eller en trixtank. Hvis din bundfældningstank bliver tømt regelmæssigt, er der mindre risiko for, at indholdet i tanken løber urenset ud og . Dog kommer tømningsbilen gerne, hvis din tank trænger til akut tømning. Hvis du benytter Forsyningens entreprenør FKSSlamson, bliver du varslet via sms eller mail ca.

Skanderborg Forsyning står for at tømme. Har du et tungt dæksel kan du med fordel skifte det ud til et lettere og slippe for ekstra omkostninger ved tømning. Det er dit ansvar, at slamsugeren har let . Bundfældningstanken ( septiktank , trix-tank, flerkammer-tank el.lign. tanke) og samletanke skal tømmes mindst gang årligt.

Den årlige tømning er også med til, at spildevandsanlægget forbliver velfungerende.

Tømmes tanken ikke, vil slamkammeret i tanken blive fyldt op, og slam og andre urenheder vil fortsætte videre til . Thisted Byråd har vedtaget en obligatorisk tømningsordning af septiktanke. Alle tanke skal tømmes mindst én gang om året – dog får du udsat tømningen, hvis vandforbruget er mindre end mpr. Du kan se kørelisten her.

Ejendomme med hustank betaler for tømning af tank, samt en afgift til staten, som afhænger af anlæggets type. Fast årlig betaling for kloak, 620 6200. En årlig tømning af septiktank , 6359. Ejendomme med samletanke og ejendomme tilsluttet offentlig kloak er ikke omfattet af ordningen. Forsyningen administrerer ordningen, mens driften af den praktiske tømning af tankene er udliciteret til det private entreprenørfirma, FKSSlamson.

Ved tømningen skal der være fri adgang til tanken. Dækslet skal være fritlagt, . Den obligatoriske tømningsordning omfatter samtlige ejendomme i Vordingborg Kommune med bundfældningstanke (fx trix- eller septiktank men ikke samletank (tanke uden afløb)), uanset om tanken er . Alle hustanke er omfattet af en tømningsordning. Se under kortet, hvornår der tømmes i de enkelte områder.

Vigtigt angående tanktømning. Det betyder, at du er nødt til at bestille af flere omgange, hvis du har mere end én tank, der skal tømmes. Priser på landet, septiktank og samletank.

Løft af dæksel over kg. I Lolland Kommune tømmes tankene primært med et såkaldt KSA-system. Vi begynder den årlige tømning af septik- og trixtanke i uge og forventer at slutte i uge 40. Se tømningsoversigt nederst på sigen.

I forbindelse med tømning af . Regelmæssig tømning sikrer derimo at bundfældningstanken fungerer korrekt, og at dit. Hvad er en bundfældningstank?