Specialmaskiner

Ravema erbjuder ett antal olika specialmaskiner för bearbetningsindustrin. Vi har Arborrverk från Italienska PAMA och verktygsslipmaskiner från Australiensiska ANCA. Vårt mål är att erbjuda dig en helhetslösning för hela industrin.

Allt från maskiner, verktyg, mätmaskiner och förnödenheter till speciallösningar och . Ett företag i tiden med teknikutveckling och kunskap under samma tak.

Vår målsättning är att tillverka och leverera effektiva prisvärda maskiner. Specialmaskiner och inbyggnadsmotorer. Verksamheten omfattar projektering, konstruktion, tillverkning och idrifttagning av maskiner med kringutrustning. Träbearbetningsindustrin . Berätta vad ni behöver så träffas vi och tar fram en idé tillsammans med målet att effektivisera er produktion och öka lönsamheten. Oftast är tanken att man vill automatisera en . Vi konstruerar och tillverkar specialmaskiner , monteringsautomater, serveringsenheter för robotar etc.

Borrmaskiner, Fräsmaskiner, Gängmaskiner.

Maskinen skräddarsys individuellt efter behov. Servodrivna maskinrörelser ger ökad flexibilitet. Nya termoplastmaterial, produkter och systemlösningar kräver nytänkande i tillverkning och i svetsprocess.

Vår utvecklingsavdelning arbetar ständigt på utveckling av nya specialmaskiner och tillhörande kvalitetssäkrade svetsprocesser. Allt i överensstämmelse med gällande ISO-EN-DVS-normer. Utvecklingen sker i nära . Ett företag som konstruerar och tillverkar specialmaskiner till hela industrisektorn.

Allt från enkla monteringsfixturer till avancerade visionssystem och robotceller. Vi är specialiserade på specialmaskiner. Konstruktion och tillverkning av specialmaskiner. Implementering automatiserade förpackningsmaskiner till exempelvis ostförpackning i Göteborg och Malmö.

Räcker inte en standardmaskin för att nå den produktivitet och rationella produktion du önskar? Den är alltid konstruerad specifikt för det uppdrag som ska utföras. En specialmaskin är ofta den effektivaste lösningen. Det kan handla om en maskin som kan utföra flera arbetsmoment samtidigt.

När ingen annan kan tillverka det du behöver!

Vi tillverkar även specialmaskiner då vi inte kan lösa uppgiften med robotar. Det handlar om både kompletta . Tillbaka till Automation. Våra automationslösningar indelade branschvis: Hantering.

Hansen kan leverera allt från enkla hjälpmedel till avancerade produktionslinjer. BEVI specialmaskiner finns inom många olika användningsområden och gemensamt för vår produktion är att det sällan finns någon annan som tillverkar liknande maskiner. CEMB är marknadsledare i Europa på specialanpassade balanseringsmaskiner till bilindustrin och dess underleverantörer med hög produktion av vevaxlar, svänghjul, bromsskivor, turbosystem m. Automatiska maskiner med horisontell inlagring av exempelvis vevaxlar . Vi har idag ett samarbete med Deva Mecaneyes i Västerås som står för konstruktion och utveckling av specialmaskiner.