Stålkonstruktioner

Ruukkis stora produktionskapacitet och specialkompetens inom montering av stålkonstruktioner kommer till stor nytta för kunden även då kunden själv har konstruktionsansvaret. När kunden har erforderlig kompetens att utföra produktionshandlingar och optimera konstruktionen med hänsyn till fabrikstillverkning och . Tryck: Elanders Sverige AB. Med fackverken som grundelement kan även speciella konstruktioner som ex.

Våra beställare kan försäkra sig om att våra produkter . För en lyckad stålkonstruktion krävs noggrann anpassning till omvärlden och hög teknisk kompetens.

Innan tillverkningsunderlaget för en produktion tas fram görs beräkningsanalyser och man bygger en virtuell . Stålkonstruktioner används i alla typer av projekt, från stora industrier till mindre husprojekt. Kursen behandlar dimensionering av bärande byggnadskonstruktioner i stål enligt gällande dimensioneringsregler. I kursen ingår dimensionering med hänsyn till buckling, vippning och knäckning. Utformning och dimensionering av skruv- och svetsförband ingår även i kursen. Vidare behandlar kursen . Kursen handlar om hur man genom beräkning fastställer en konstruktions bärförmåga.

Koncernet Litana är den största stålkonstruktionstillverkare i Baltikum. Två fabriker – i Litauen och i Rysslan designar och producerar upp till 7ton stålkonstruktioner per månad.

Produktion i Gargzdai, Litauen. Vid framställning av stål används mest moderna material och tekniker:. Vid sidan om bindande regler, föreskrifter om dimensionering av stålkonstruktioner finns handböcker. Handböckerna kan användas som hjälpmedel vid dimensionering av stålkonstruktioner. Det är viktigt att inse skillnaden mellan handböcker och normer: En handbok är ett hjälpmedel som kan användas för att uppfylla . Bestämmelser för stålkonstruktioner , BSK, Boverkets handbok om stålkonstruktioner som ger exempel på dimensionering, utförande och kontroll av stålkonstruktioner och är tänkt att användas som ett komplement till BKR tillsammans med BSV och BBK.

BSK var det närmaste en stålbyggnadsnorm vi hade i Sverige och den . Hur snabbt stålstrukturen värms upp i en brand kan enkelt uttryckas som förhållandet mellan den yta som är exponerad för branden och profilens stålvolym. Om förhållandet är högt ökar stålets temperatur snabbt. I praktiken betyder detta att tunna stålkonstruktioner.

Del omfattar 2sidor med regler om tillverkning, montering och kontroll. Det finns mer än 1val och tilläggsinformation om utförandet och kvaliteten som bör . Områden som behandlas är lokal buckling, knäckning, vippning, böjvridknäckning samt förband. Grundläggande information om miljöperspektiv presenteras. Kontakta Forssells Smide i Stockholm för kvalificerad tillverkning och leverans av stålkonstruktioner.

Vi ställer höga krav på oss själva att alltid leverera av högsta kvalitet. VÅR STÅLSTOMME FINNS I MÅNGA AV SVERIGES STÖRSTA HUS. Här tillverkar vi stålkonstruktioner för våra helhetslösningar.

Pelare, valsade och svetsade bjälklagsbalkar samt fackverk står för merparten av produktionen. De regler som gäller i Sverige för stålkonstruktioner återfinns i EKS, EBS och i Eurokod med tillhörande standarder för kontroll, tillverkning och montage. Svetsning av armeringsjärn och ingjutningsgods undantaget, regler för det finns . Vi tillverkar konstruktioner i olika typer av stål. Oavsett vilken konstruktion du önskar i slutänden så kan vi säkerställa detta i vår tillverkning.

Boken är framtagen av: Jan-Olof Sperle, Sperle Consulting, Lisa Hallberg, Mats Almemark och Lars- Gunnar Lindfors, IVL, Göran Andersson, Jernkontoret, Åsa Ekdahl, worldsteel,. Tack vare kapitalgruppen VISTALs erfarenhet och organisation kan vi erbjuda ett stort urval stålkonstruktioner.