Termografi

Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. El- termografi : – Elcentraler, ställverk, transformatorer, apparatskåp. Hästar, djur och människor: – Hitta inflammationer och felbelastningar. Byggnader: – Värmeläckage, värmegolv, fukt.

Industri: – Processer, lager och motorer, värmeugnar.

Säkerhet och övervakning: – Gränsbevakning, eftersök, larmsystem, se genom . Metode for bestemmelse og gjengivelse av fordelingen av overflatetemperaturen ved å måle IR-strålingens intensitet fra en overflate. Det kreves en fagkyndig tolkning av varmebildet for å kunne vurdere årsaken til uregelmessigheter i varmebildene. Under testfasen bruker ingeniører termografi til å lokalisere problemer, for eksempel feilaktig lodding av kretser, ødelagte baner mellom komponenter, strømsvingninger fra ledninger som har blitt løftet, manglende eller feilaktig loddede komponenter, omvendt polaritet på komponenter og feilplassering av komponenter som . Termografi er en metode hvor man benytter et . Også rørleggere benytter teknologien for å finne lekkasjer.

Varme-fotograferingen er . Dette er kvalitetsstempler vi er stolte av.

Våre termografører er Level1- sertifiserte iht. Erfaring og bredde innen termografi gjør JM Hansen unik i sin region. Vår kompetanse er din trygghet.

De mest vanlige områdene er bygg, elektro, varmekabelsøk, overvåking av diverse prosesser. Begrepet termografi kan brukes på flere måter i medisinen:1. Nedtegning av kurver som viser temperaturforløp, ved hjelp av selvregistrerende termometer. I en årrekke har vi drevet kontroll og termografering i Oslo og omegn.

Vi bruker avanserte metoder slik som termografi og trykktesting. Det finnes forskrifter som forteller hvor . Vi har kompetanse innen termografi ! Bård Bjørsagård har avlagt eksamen innen termografering og el-kontroll innen næring. En del forsikringsselskaper krever også termografering ved el-kontroll, og dette vil trolig bli et . Vi er Nemko godkjente termografører.

En oversikt over bedrifter med ulike fagfelt innen bygg og anlegg i Valdres. Byggtekniske oppgaver, ingeniører, automasjon, termografi , radonmåling Valdres. Nestor takst har et ledende fagmiljø i Norge innen lekkasjemåling og termografi.

Jo større luftlekkasjer i en bygning, jo mer trekk vil du føle, og jo høyere energiforbruk vil du få. Gjennom årene er kravene stadig skjerpet. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer.