Tilbagebetaling af efterlønsbidrag ved 65 år

Men arbejder disse personer samtidig med der udbetales efterløn , skal de udskyde overgangen til efterløn til år efter udstedelsen af efterlønsbeviset, hvis de skal være berettiget til at optjene skattefri præmie. Forudsætningen for at kunne tælle timer med til skattefri præmie samtidig med efterløn er, at der er sket fradrag for . Nedenfor beskrives reglerne om fleksibel efterløn. Den maksimale præmie opnås ved at arbejde timer om ugen, frem til du når folkepensionsalderen. Du begynder at optjene til den skattefri præmie, når 2- års reglen er opfyldt.

Tilbagebetaling af efterlønsbidrag.

Hvis du fortryder, at du har betalt til efterlønsordningen, kan du få efterlønsbidraget tilbage fra a-kassen. Du skal skive til a-kassen om det, inden du når folkepensionsalderen. Hvis du ikke længere er medlem af en a-kasse, skal du skrive til den a-kasse, som du sidst var medlem af. Med Aftale om flere år på arbejdsmarkedet bliver der gi- vet en tilsvarende mulighed for at få indbetalte.

Det foreslås også, at det er en betingelse for. Når du har dit efterlønsbevis, skal du udskyde efterlønnen mindst to år og i den periode arbejde mindst 3. Herefter optjener du skattefri præmieportioner, hver gang du har arbejdet 4timer – det svarer til fuldtidsarbejde i uger. Efter den bestemmelse skal en .

Hvis du helt undlader at gå på efterløn og arbejder fuld ti kan du optjene 12 . Du må arbejde ubegrænset ved siden af din efterløn , hvis du er lønmodtager. Jeg er år og bliver til sommer. Jeg agter ikke at gå på efterløn eller flexydelse. Jeg har fra kommunen fået oplyst, at flexbidraget bliver tilbagebetalt, når jeg ikke går på flexydelse.

Jeg har ligeledes fået oplyst at indbetalinger til efterløn kan søges tilbagebetalt, blot jeg søger inden jeg fylder år. Regeringen og Dansk Folkeparti har nu aftalt, at den lille halve million danskere, der er med i efterlønsordningen, skal kunne træde ud og få efterlønsbidraget udbetalt skattefrit næste år. Men vil det kunne betale sig?

Kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag i perioden 2. Ny regel gør, at du kan få udbetalt dine efterlønsbidrag skattefrit. Kan det betale sig for dig at forlade efterlønsordningen? Sådan laver du regnestykket. De nye regler for pensionsindbetalinger og pensionsudbetalinger, der blev vedtaget kort inden nytår, har stor betydning for, hvordan du skal planlægge din . Underskrift dag måned år. Rubrik B: Fravalg af efterlønsordningen og tilbagebetaling af efterlønsbidrag.

Afgørelse om ret til fleksydelse vedlægges). Jeg søger hermed om tilladelse til at få efterlønsbidraget udbetalt. Er du deltidsforsikret, skal du have arbejdet mindst 2.

Den a-kasse som du er medlem af vil i den forbindelse sikre dig, at du får en tilbagebetaling af det efterlønsbidrag , som du har indbetalt. Hvis du venter med at gå på efterløn og fortsætter på arbejdsmarkedet i en vis periode, har du mulighed for at optjene en skattefri præmie. Hvis du ikke ønsker at være tilmeldt efterlønsordningen, skal du ikke foretage dig noget.

Tilmeld dig efterlønsordningen. Du har i år mulighed for at få tilbagebetalt dine efterlønsbidrag kontant og skattefrit. Dog bliver efterlønsbidrag , der vedrører bidragsperioder . Det er vores opgave at beregne og udbetale din skattefri præmie til dig. Derfor kontakter vi dig ca. Betingelserne afhænger af din alder.

Læs mere her: Hvis du udskyder din efterløn. Opfylder du 2- års -reglen kan du begynde at . Det lyder jo som et godt tilbu at få efterlønsbidraget udbetalt nu, men det kan være svært at overskue konsekvenserne. Og orker man at arbejde så længe? Og er der noget arbejde at .