Tømning af septiktank

Billig tømning af septiktank og andre brønde med flydende affald. Vi klarer kloakken når den skal suges og spules. Er din ejendom ikke tilsluttet offentlig kloak, er den omfattet af Tårnby Kommunes tømningsordning. Tømningsordningen er obligatorisk i Tårnby Kommune og gælder for alle ejendomme med en spildevandstank.

Slamsugerne har svært ved at komme frem i disse områder, og ejendomme som ligger på den faste rute kan derfor opleve, at tidspunktet for tømning af septiktanken må flyttes. Vil du bestille tømning ?

Klik her for at bestille tømning. Ved bestilling af ekstratømning er tømning af køkkenbrønd og sivebrønd samt spuling inkluderet i prisen. Bemærk: online bestilling er kun muligt på hverdage. Ordningerne trådte i kraft 1. Dog kommer tømningsbilen gerne, hvis din tank trænger til akut tømning. For slamsugerchaufføren er dette en god.

Her kan du se hvordan tømning af en septiktank foregår. Ofte stillede spørgsmål om tanke.

Hvornår skal min bundfældningstank ( septiktank ) tømmes? Kan jeg få årlig tømning af bundfældningstanken ved mit sommerhus? Himmerlands Kloakservice ApS tilbyder tømning af septiktank (også kaldet septictank), flerkammertank og trixtank samt andre former for bundfældningstanke mange steder i landet, herunder i Aars, Hobro og Støvring.

Tømning af septiktank , trixtank og bundfældnings-tank. Din septiktank skal tømmes , før den bliver fyldt. Udenfor de kloakerede områder, i det åbne lan findes der i Vejle Kommune, private bundfældningstanke i form af septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke til almindeligt husspildevand. I henhold til Regulativ for tømning af bundfældningstanke skal alle husstande med private bundfældningstanke være . Nedenfor kan du få information om dato for sidste tømning , sidste besøg, næste besøg m. Se hvornår du sidst har fået tømt din bundfældningstank og tidspunkt for næste tømning.

Tanken tømmes som udgangspunkt inden for den samme måned hvert år. For at være sikker på at modtage . Bundfældningstanken ( septiktank , trix-tank, flerkammer-tank el.lign. tanke) og samletanke skal tømmes mindst gang årligt. Den årlige tømning er også med til, at spildevandsanlægget forbliver velfungerende. Tømmes tanken ikke, vil slamkammeret i tanken blive fyldt op, og slam og andre urenheder vil fortsætte videre til . I flere sommerhusområder og mange steder på landet anvender man bundfældningstanke (også kaldet septiktanke eller trixtanke) til nedbrydning af spildevandet fra husstanden.

I Næstved Kommune har omkring 4. Med tømningsordningen sikrer vi: en rigtig drift af tankene, fordi vi . Alle hustanke er omfattet af en tømningsordning.

Se under kortet, hvornår der tømmes i de enkelte områder. Der vil automatisk blive udsendt en sms til dig før tømning af septiktank. Sms- servicen kan dog kun lade sig gøre, hvis du har et mobilnummer, som er tilmeldt til adressen, hvor tømningen skal foretages. Hvis der ikke er tilmeldt et mobilnummer på adressen, eller mobilnummeret ønskes ændret, kan dette foretages i . Kært barn har mange navne, mange kalder den en septiktank , mens andre kalder den en trixtank eller en bundfældningstank. Uanset navn er funktionen den samme.

Regelmæssig tømning af hustanke er nødvendig for at sikre , at tankene fungerer optimalt, så slam ikke fortsætter ud i dræn og vandløb. På Bornholm har vi en ø-dækkende tømningsordning, der sikrer, at alle septiktanke bliver tømt regelmæssigt. Tømningsplanen offentliggøres løbende i Bornholms Tidendes udgivelse, Rytterknægten. Ca uge før din septiktank tømmes, vil du modtage en SMS-varsling. Dette fremgår også af Sorø kommunes ”Regulativ for tømningsordning af bundfældningstanke”.

Hvis du har spørgsmål til tømning af din septiktank.