Tørstofmåler

Under høst og ensilage udtagning kan der være store variationer i tørstofindhold i den . Tre ton vand på en foderdag. Så stor forskel kan slagregn på den åbne udtagningsflade gøre, når det våde efterårsvejr sætter ind. Dermed ville Niels Ulrik Andersens godt 4jerseykøer have fået et par foderenheder mindre hver især dagligt, hvis styringen af fodermængderne var rent vægtbaseret ud fra . Digitalvægten har et bredt udvalg af materialefugtmålere og tørstofmålere, der kan anvendes til mange forskellige formål.

Tag for eksempel fugt, som er et problem mange steder i bygninger og som ofte er svære at få øje på. Her er det, at disse apparater er ideelle til at lokalisere den . Denne fugtmåler kan anvendes til at måle vandprocenten i træ og andre hårde materialer. Apparatet er nemt at bruge: Man sætter elektroderne på emnet eller materialet, der skal måles og resultatet vises med det samme som en graf på displayet. Den ridse-fri optik, PUR kablet og den . Hurtig, præcis og pålidelig tørstofmåler.

Hvordan kan vi hjælpe dig? Snitterne har indbygget tørstofmåler og udbyttemåler samt NIR sensor.

Vi kan lave m kørefaste spor, hvilket giver merudbytte i græsmarken. Vi sælger ensileringsmidlet Sil-All. Vogne medfølger efter behov, kan evt. Vi kan køre med op til Joskin bundkædevogne og nye Demmler afskubbbervogne op til 50m3. Tørstofmåling , faseadskillelse m. Styring af korrekt farvedosering i likør, spiritus, øl , . Halogenlampen sørger for en ensartet temperaturfordeling uden at produktet udviser forbrændingssymptomer.

Med Mettler tørstofmåler HEkan man måle meget små . NYHEDER I WEBSHOPPEN: Få svar på under én time med ny tørstofmåler. Få præcise målinger med brixmåler godkendt af kalveeksperten. Få praktiske guides med de uundværlige opslagsværker.

Og så har Vestjysk Landboforening købt restlageret på Danmarks eneste godkendte microovn til . Når du vælger metode, skal du have for øje, at udbyttemålingerne skal kunne foretages mest muligt . Slamtørstofmålere fra Valmet. Valmet er en virksomhe med stor erfaring på det miljømæssige område med nye effektive teknologier til opfyldelse af de stadigt strammere krav til vandkvalitet for både drikkevand og i forbindelse med spildevandsbehandling. Spilde- og drikkevandanlæg er omfattende i størrelse, .

Med det her system kan jeg lave en tørstofmåling på en halv time, og jeg behøver jo ikke at stå og kigge på den, mens den varmer, fortæller Laust Krejberg. Før havde vi en elektromagnetisk flowmåler og en inline tørstofmåler adskilt i to forskellige måleinstrumenter. De er følsomme over for fremmedelementer såsom vat, hår mv. I stedet for de to gamle instrumenter fik vi så installeret en såkaldt coriolismåler, som er i stand til både at måle flowet og tørstofindholdet i slammet,. Koster Crop Testeren fremstilles i USA og forhandles . Til tørstofmåling anvendes to principper: Enten måling af afgrødens ledningsevne eller måling med NIR sensor.

Adskillige maskinstationer har snittere med udbytte-må- ling og tørstofmåling. Endnu kører der kun få maskiner i Danmark med dette udstyr, men med stigende inte- resse for at kende udbyttet på markniveau forventes det, at teknologien vil blive mere efterspurgt i de kommende år. I FarmTesten er fem finsnitter med udbyttemåler og tørstofmåler testet.

Maskinerne for- deler sig på følgende fabrikater:. Optisk iltsensor til online måling af ilt, type LDO. Tubiditetsmåler drikkevand.

Datablad Generelt MJK SuSix turbiditets- og tørstofmåler og tilhørende sensore er designet til måling ved nedsænkning af sensoren i åbne beholdere, procestanke, containere eller i in-line rørmontage. SuSix måleren er robust og beregnet til at håndtere barske og vanskelige applikationer.