Trisse fysik

En talje er en mekanisk indretning, som kan forøge eller formindske en kraft. Prisen for at få forøget kraften på denne måde, er, at der skal trækkes over en længere strækning, end hvis man udøvede trækket direkte, dvs. Mere generelt kan taljer lave heltallige (op- eller ned-) kraftgearinger (f.eks. løft) . Sådan har min lærer fortalt mig det. Oversigt over kræfter i fysikken – nakgym.

Her følger en lille oversigt over en række krafttyper vi støder på indenfor fysikken.

Det er ikke en udtømmende liste, men dækker de typer vi støder på indenfor fysik på højt niveau. Den første som vi kender fra 1g er tyngdekraften Ft (fig. 1) som har en retning der er nedad. Størrelsen af kraften er givet ved: . Forsynet med dyb V-formede rille, der sikrer, at snoren ikke uden videre smutter af.

Trissen er velegnede til forsøg med træk, kraner og taljer. Trisse med kroge, trisser til talje Varenr. Det lyder nemt – men faktisk kan et æg klare et enormt tryk. Knus et frisk æg i hånden.

Se videoen og prøv selv derhjemme.

ATWOODS FALDMASKINE Atwoods faldmaskine består af en let friktionsløs trisse , hvorover der løber en snor forbundet til to legemer med masse mog m2. En fritlegeme-analyse af systemet giver, for de to masser, at: trin I . Hvad viser kraftmåleren? Derefter forbindes kraftmåleren og loddet til et andet kg-lod som vist her til højre. Til gengæld skal man trække mere tov til sig. Lav forsøg med trisser og trækkræfter.

Trisser kan kombineres på mange forskellige måder og dermed kan man ændre på både den kraft man skal trække med og på den længde man skal trække. Hver trisse med stältrâden b¢jet rundt, kaldes en. BLOK og der laves nu to blokke med to trisser i hver stâlträd 0g her skal der vœre skiver mellem traerundstokkestykkerne (Figur 8). Har man god ti kan der ogsä laves blokke med trisser i hver. Vi antager, at der er energibevarelse, og sætter 0-punktet for den potentielle energi til at være, n˚ar loddet rammer gulvet.

Desuden gælder sammenhængen v = ωr, da snoren regnes for totalt uelastisk og værende strakt hele tiden. Vi kan p˚a baggrund af dette, opskrive følgende ligning for . Der medfølger: halvblokke byggeklodser helblok. En vogn med hjul trækkes hen af en skinne ved hjælp af et frit hængende lod. Ifølge teorien skal ac- celerationen blive følgende, hvis der ingen gnidning eller modstand er:. Hjemmesiden anvender cookies.

Formålet med dette forsøg er at eftervise Newtons 2. Hvor F_res er den resulterende kraft på legemet med massen.

På den ene ende af glideren sættes en fjederenhe der har en tap, hvortil der fæstnes en trå der går hen over en trisse ved enden af banen. Materialer: Tonegenerator (1), med frekvensmeter. Snor, som var fiskeline. Fremgangsmåde: Først tog vi og vejede nogle lodder, således at vi fik nogle bunker af lodder bestående af en, to eller tre lodder. Lodder, med forskellig vægt.

Disse lodbunkers vægt var spredt fra . Her er en tilsvarende graf hvor snoren, som loddet hænger i, er viklet om en mindre trisse : Faldmaskine plot lille trisse. Diameter for den store trisse : 0. Højden som loddet falder imens snoren er viklet om trissen: 1. Du kan hæve og sænke lasten med musen. Hvis du holder musetasten nede samtidig, så fremkommer en fjedervægt, hvorpå du kan aflæse størrelsen af den nødvendige kraft.