Vandmåler placering

Download en vejledning til hvordan du monterer en vandmåler fra TREFOR Vand. Vandmåler til afregning skal altid være udleveret af Aalborg Forsyning Vand. Vandmålere i Hjørring Vandselskabs forsyningsområde skal monteres efter fastsatte principper. Desuden skal måleren altid monteres vandret.

Alt efter om monteringen foregår i målerbrønd eller som . Se placering på dit aflæsningskort.

Du kan på dit aflæsningskort se, hvor din vandmåler sidder. Har du ikke et aflæsningskort, kan du også se placeringen af . Hold øje med vandmåleren! Placering af vandmåler. Det er grundejeres ansvar at sørge for, at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Hvor skal en vandmåler placeres, er der nogen specielle krav til dette ? Smeden har monteret vandmåler til den ene lejer, nede i badeværelset hos. Er der nogen krav om hvor vandmålerer skal placeres, her tænker jeg på bimåler til leje lejligheder.

Skal en lejer kunne komme til den ? Virker de ikke, skal din egen vvs-installatør udskifte ventilerne. Hvis du ønsker vandmåleren kontrolprøvet, skal du kontakte Odsherred Forsyning. Hvis kontrollen viser, at vandmåleren måler korrekt, skal du selv betale for afprøvningen. Retningslinjer for vandmåleres placering. Hjælp os med at undersøge, om vand- og fjernvarmemåleres placering kan påvirke regningen – upload et billede af din vandmåler eller fjernvarmemåler.

Du kan hjælpe os med undersøgelsen ved at sende et billede af din vandmåler eller fjernvarmeinstallation. Vi er interesserede i billeder fra lejligheder, huse og . Når der etableres vandforsyning til nybyggeri eller ejendomme, der har haft egen brøn skal der sættes en vandmåler op. Måleren får du ved at henvende dig til os, hvis du får vand fra vores forsyningsområde, ellers skal du kontakte dit lokale vandværk. Krav til placering af vandmåleren og øvrige forhold kan ses i . Installation af vandmåler. Det efterfølgende afsnit, som er mærket med rødt, er vigtigt for dig som arkitekt.

Der er krav om, at der skal være en vandmåler i huset. Ved placering af fordelerrør i disse rum skal man være. Sådan forbereder du dig til udskiftning af vandmåleren inden vores montør kommer på besøg.

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Ved opsætning og reparation af vandmålere skal . Som ejer af bygningen skal du. Betale bidraget til os, før vi sætter arbejdet i gang.

Bestille og betale for ledningsarbejdet inde på matriklen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør. Ny stikledning frem til skel. Tune Vandværk har et løbende projekt kørende vedrørende placering af målerbrønde i skel. Det er en omfattende opgave og udføres i mindre områder af gangen.

I forbindelse med flytning af . VVS-installatører, og skal synes af Tune Vandværk. Når der først er opsat en vandmåler der er godkendt til afregning af vandafgift, jf. Vandmålere og sprinkleranlæg.

Vandmålerens placering skal synes og vandmåleren skal plomberes af . Lodrette målere accepteres ikke).