Varmemåler aflæsning

HOFOR benytter forskellige typer af varmemålere. Der er gennem årene sket en betydelig udvikling indenfor målere, og vi søger hele tiden at have de bedste. Det sker ve at vi løbende tester målerne og holder øje med målernes kvalitet.

På denne måde kan du være sikker på, at det er det korrekte forbrug, du betaler for. Sådan aflæser du din måler. Brunata måler energiforbrug, sørger for fakturering på grundlag af faktisk forbrug, øger bevidstheden om ressourceforbrug og støtter miljø- og cleantech initiativer.

Manuel måleraflæsning af varmemålere og vandmålere er tidskrævende og usikker. Få en sikker og brugervenlig løsning med fjernaflæsning. Internet of Things (IoT, Tingenes Internet) har skabt nye muligheder for aflæsning af intelligente målere. I den forbindelse er der en række ting, du skal overveje . Der findes mange forskellige varmemålere.

Vi forsøger at indkøbe varmemålerne, så de dels passer til den enkelte kunde og dels passer ind i vores samlede målerpark. Med tiden kommer der dog forskellige typer målere in men vi udskifter selvfølgelig de ældste efterhånden som de går i stykker. Displayet skifter mellem visninger: 1. Fjernaflæser varmemåler.

Aflæsning af varmemåler. Udgifterne til opvarmning fordeles enten efter bruttoetageareal eller varmemålere. Fordeles udgiften efter varmemålere er det vigtigt, at man ved aflæsningen af disse kontrollerer, at denne er korrekt. Det kan være for sent at påberåbe sig en forkert aflæsning , når man modtager varmeregnskabet . Men i forbindelse med måleraflæsning er der normalt praksis for mere fleksible ordninger, idet det som udgangspunkt er i . Varmeværket års aflæser varmemålerene i perioden fra den 20. Vi fjernaflæser dit varmeforbrug.

Så slipper du for at aflæse din varmemåler. Det er alligevel en god idé at følge med i dit varmeforbrug og holde øje med måleren. Du skal kontakte os hvis du har mistanke om, at der er noget galt, uanset om den viser for meget eller for lidt.

Hvis måleren ikke måler korrekt, vil vi fastsætte dit . Radiobaseret forbrugsmåling ))) Fordelingsregnskaber og analyser. Spar på spildvarmen – du kan bruge radiatormålerne til mere end du tror! Ved årsaflæsningen skal du aflæse din varmemåler og indberette målerstanden til os.

Du aflæser måleren som vist på nedenstående eksempler. Målerstanden vises i hele GJ, mog H. Klik på den type måler der svarer til den du selv har siddende i huset. Når du anfører målerstanden på .

Clorius oplyser, at der ikke kan installeres varmemålere på gulvvarmen, hvis badeværelserne er under kvadratmeter. De tidligere bestyrelsesmedlemmer er fraflyttet ejendommen. Kan man kræve, at de tidligere ejere betaler for omforandringer? Kabel leveres af elektriker. Der er nu mulighed for at se sit forbrug på nettet.

En Brunata varmemåler registrerer flere måle enheder pr. Men du kommer ikke til at betale mere end tidligere, for enheds-. Tillykke med Deres nye radioaflæste varmemåler. De har nu fået monteret nye målere på Deres radiatorer.

For at De får fuld glæde af disse, får de her en kort forklaring på målerens aflæsning , visning og virkemåde.