Blowerdoor test krav

I dag er det et krav , at nye huses tæthed skal kontrolleres, inden man flytter ind. Det sker med en såkaldt blower door test. Hvad koster en Blower Door. Hvornår skal du få en udført.

Resultaterne af en Blower-Door test kan udgøre den nødvendige dokumentation.

Uanset om kommunen stiller krav om dokumentation eller ej, gælder kravene til tæthed i hele ansvars- perioden, dvs. Ifølge bygningsreglementet (BR10) kan kommunerne stille krav om, at en tæthedsprøvning (også kaldt blower door test ) bliver udført, inden der gives tilladelse til, at et hus tages i brug. Vi udfører blowerdoor test af alt fra et enkelt rum eller vindue til bygninger på flere tusinde kvadratmeter. Myndighederne stiller blowerdoor test som krav i forbindelse med byggetilladelse. Via bygningsreglementet har de lokale myndigheder pligt til at stille kravet i . Energiramme og varmetabsramme.

Krav ved tilbygning og ændret anvendelse.

Krav til tæthed – blower door – test. For øvrige arealer kan der kun indregnes tæthed svarende til BR10- kravniveauet. Dermed gives der et incitament til at trykprøve bygningerne i stedet for, at der indføres et 1 krav. Du skal selv sørge for at trykteste, hvis du bygger nyt hus, mens det er typehusfirmaets ansvar, når du køber typehus.

Et ældre hus skal ikke leve op til de samme krav , men sammen med en termografering af . Prøvningen udføres ved en Blower Door test. Bygningsreglementets krav. Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune skal i mindst af byggesagerne stille krav om måling af lufttæthed. Den lokale myndighed kan kræve dokumentation for tætheden i nybyggeri, før der udstedes en . Kommunen kan stille krav om, at der foretages måling i den færdige bygning til dokumentation af, at kravet til lufttæthed er opfyldt.

Hvis man vælger at bruge termografering i forbindelse med blower door test , bør der være en temperaturforskel på mindst grader mellem ude og inde. De konkrete krav til isolering ved et passiv hus er følgende: Gulv: 4mm. Vægge let kontruktion: 4mm.

Der føres ingen kontrol med tæthedsmålinger af nybyggeri og stilles ingen krav om uddannelse til de personer, der udfører dem. Det er som Det Vilde Vesten, påpeger brancheforeningen Klimaskærm.

Alle bygninger kan blowerdoor testes, uanset størrelse. Pavilloner regnes for midlertidig brug i op til år. Grænsen for hvornår en pavillon kan regnes for at være beregnet til midlertidig brug ændres fra op til tre år til op til år. En blower door test er en metode til at trykprøve en bygning for at finde utætheder og deraf følgende varmetab.

Trykprøvning, tæthedstest ( Blowerdoor test ). Med en stigende fokus på energibesparelser og sundt indeklima, har man i Danmark sat krav til bygningers tæthed. En tæt og trykprøvet bygning mindsker ikke kun varmetabet og trækgener, men skaber også en stor besparelse på energiregningen. BlowerDoor – test på dit byggeri – hvad enten I er udførende eller private bygherrer.

BlowerDoor -testen giver et nøjagtigt billede af hvor tæt eller utæt byggeriet er.