Flow pædagogik

Flow er en tilstan der kan øge læringsmiljøet i klassen. Lær mere om teorien bag, og forsøg at skabe rammer, der understøtter flowtilstanden. I pædagogisk sammenhæng har både skaberen af flow -teorien, Mihalyi Csikszentmihalyi, og flere andre forskere i læring, udvikling og uddannelse forbundet begrebet optimale læringsmiljøer med tilstedeværelsen af mange flow -oplevelser hos de lærende. Men desværre har vi (endnu) ikke et dækkende ord for flow på dansk, men det handler blandt andet om koncentration, fordybelse, motivation og nydelsesfuld læring. Flow og pædagogik – læring med optimal motivation.

Forfatter: Frans Ørsted Andersen.

Note: Indhold: Hvad er flow ? Når man er i flow , lærer og husker man bedre, og derfor er flowbegrebet særlig relevant for den pædagogiske verden. Forskerne Hans Henrik Knoop og Frans Ørsted Andersen fra DPU har gennem en årrække beskæftiget sig med Flow – begrebet. Flow er den mentale tilstan hvor man er fuldt opslugt.

Hvor din opmærksomhed er samlet. Ifølge Csikszentmihalyi er flow fuldt fokuseret . I de senere år har en ny bevægelse inden for psykologien kaldet ”positiv psykologi” sat fokus på menneskets positive, kreative og kommunikative egensk. Koncentrationen er så intens, at der ikke er nogen opmærksomhed tilovers til at tænke på . Med litteraturhenvisninger.

Kun for indmeldte brugere på Nota. Vis indholdsfortegnelse. Vi har indkøbt eksemplarer. Der er reservering til dette materiale. Biblioteker og opstilling, Antal, Hjemme.

Anmeldelser: Folkeskolen, Årg. At tilrettelægge aktiviteter, der er vedkommende og meningsfulde, og hvor der er balance mellem kunnen og udfordring på en sådan måde, at flow -tilstand muliggøres. En lystbetonet, glædesfyldt tilstan hvor opslugtheden af aktiviteten er så total, at tiden ophæves. Lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik og . Positiv psykologi version. Pædagogik på kanten er en undersøgelse af pædagogiske projekter, der har været succesfulde med at …. Bog, ukendt format, brugt.

FlOW Teorien om flow er udviklet af den ungarskfødte psykolog Mihaly Csikszentmihalyi (udtales: chick-sent-me-high-ee). Begrebet flow beskriver en harmonisk tilstand af fuld opmærksomhe koncentration og fordybelse i en given aktivitet. Når en person er i flow , er al opmærksomhed . Flow -værksteder En del folkeskoler arbejder med livskvalitetspædagogik.

I den pædagogiske praksis begynder dagen med forskellige aktiviteter efter en kort introduktion. Dette betyder selvsagt, at gennemgangen her må betragtes som en generaliseret og kategorisk fremstilling, men ikke desto mindre rummer de pædagogiske dimensioner indenfor tankegangen nogle yderst .